WYCENIAMY | NEGOCJUJEMY | ZARZĄDZAMY

INWESTYCJE W WIERZYTELNOŚCI
W BEZPIECZNYCH RĘKACH

NLP EUROPE - LONDYN, MARZEC 2017

Największa konferencja dotycząca rynku wierzytelności w Europie

Two of 25+

OBLIGO NS FIZ najlepszy wśród funduszy wierzytelności w 2017

* źródło: analizy.pl

Kim jesteśmy:

Obligo Expert S.A. to expert w dziedzinie zarządzania wierzytelnościami. Posiadamy koncesję KNF na zarządzanie funduszami sekurytyzowanymi. WYCENIAMY pakiety wierzytelności, NEGOCJUJEMY ich zakup od banków w imieniu Funduszy, ZARZĄDZAMY pakietami wierzytelności na rzecz Funduszy.

Należymy do Grupy Obligo w skład której wchodzą także: największa w regionie łódzkim wg rankingu Rzeczpospolitej kancelaria prawna: OBLIGO & Krauss Kancelaria Prawna sp. k. oraz spółka specjalizująca się w windykacji polubownej na zlecenie: Obligo S.A.

LICENCJA

KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością informujemy iż 18 maja 2016 roku Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na zarządzanie przez Obligo Expert S.A. sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego. Jesteśmy głęboko przekonani, że 18 lat naszego doświadczenia przyczyni się do naszego prężnego rozwoju w tym zakresie i przełoży się na wymierne korzyści dla Państwa i dla nas. Zapraszamy do współpracy!


Zobacz

Grupa Obligo w liczbach

Doświadczenie na rynku oraz zadowolenie 96% klientów polecających nasze usługi przekłada się na 250 firm ze stałą obsługą oraz 1mld wierzytelności przyjętych do obsługi.

18
lat doświadczenia
250
firm ze stałą obsługą
1
mld wierzytelności
w obsłudze

Zawieranie transakcji kupna portfeli wierzytelności masowych

dowiedz się więcej

Obligo Expert S.A. zapewnia:

 • szybką i profesjonalną wycenę portfela
 • bardzo konkurencyjne warunki handlowe
 • doskonałą jakość obsługi wynikającą z pełnej znajomości potrzeb Klienta
 • unikalny zespół jednych z najbardziej efektywnych windykatorów i prawników na rynku
 • pełną opiekę i profesjonalizm w trakcie realizowania usług
 • spełniamy wymogi dotyczące ochrony danych osobowych, a także ochrony informacji poufnych
 • profesjonalny system informatyczny wspomagany przez rozwiązania Call Center
 • zgodę KNF na zarządzanie aktywami funduszy sekurytyzacyjnych
 • własną Kancelarię - OBLIGO & Krauss Kancelaria Prawna sp. k.

Jesteśmy członkami KPF

Stosujemy się do Zasad Dobrych Praktyk

Informacje kontaktowe

Zapraszamy do odwiedzenia naszej firmy, która znajduje się w samym sercu Łodzi. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Siedziba firmy

 • ul. Targowa 35
  90-043 Łódź
 • +48 42 630-41-41
  +48 42 630-70-77
 • biuro@obligoexpert.pl
 • NIP: 727-27-92-591
  KRS: 0000511479

  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS Kapitał zakładowy 700.000,00 zł (kapitał opłacony w całości)

Napisz do nas

Masz pytania? Skorzystaj z poniższego formularza i wyślij wiadomość.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OBLIGO EXPERT z siedzibą w Łodzi przy al. Targowej 35, (90-043), NIP: 727-25-65-205, REGON: 473059202.
2) Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@obligo.pl.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) marketingowym administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „r.o.d.o.”.
b) marketingowym partnerów biznesowych współpracujących z administratorem danych, pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) r.o.d.o.).
c) udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika skierowanego za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 9 ust. 2 lit. a r.o.d.o.).
4) Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania usługi, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
6) Ma Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika.